reunions virtuals de comunitat de propietaris

Les Comunitats de Propietaris i les Juntas virtuals

Les Comunitats de Propietaris i les Juntes virtuals El Codi Civil Català ja va introduir al juny de 2015 al  Llibre Cinquè articles 553-21 i 553-22 la possibilitat de convocar reunions de juntes de propietaris mitjançant correu electrònic i també preveia que aquestes es poguessin realitzar mitjançant videoconferència. Va ser una forma d’anticipar-se l’evolució de…