morosos comunidad de vecinos

La Morositat en les comunitats de propietaris

La Morositat en les comunitats de propietaris Davant la situació econòmica que ens trobem, un dels problemes que poden sorgir en les comunitats de propietaris és l’augment de la morositat. En què afecta aquest augment en el funcionament de la mateixa? Tot seguit plantegem alguns supòsits: Situació en la qual es troba el propietari morós…

reunions virtuals de comunitat de propietaris

Les Comunitats de Propietaris i les Juntas virtuals

Les Comunitats de Propietaris i les Juntes virtuals El Codi Civil Català ja va introduir al juny de 2015 al  Llibre Cinquè articles 553-21 i 553-22 la possibilitat de convocar reunions de juntes de propietaris mitjançant correu electrònic i també preveia que aquestes es poguessin realitzar mitjançant videoconferència. Va ser una forma d’anticipar-se l’evolució de…