null

Administrador de Finques

 • Assessorament legal
 • Redacció de contractes de lloguer
 • Lloguers amb opcions de compra
 • Gestió de cobrament periòdic rebuts
 • Actualitzacions IPC
 • Manteniments
 • Sinistres
 • Cerca industrials i anàlisi pressupostos
 • Seguiment i reclamació de devolucions
 • Desnonaments, demandes i llançaments
 • Reunions periòdiques amb la propietat
 • Cerca de nous inquilins

Altres Serveis

null

Polígons Industrials

 • Altes i subministraments comuns
 • Gestió econòmica i financera
 • Emissió de rebuts
 • Balanços i Pressupostos
 • Plans de Reducció de costos
 • Convocatòries ordinàries i extraordinàries
 • Resolució de conflictes i mediacions
 • Tràmits i negociacions amb Administracions Públiques
 • Inspeccions i seguiments obres comunes
 • Manteniments preventius
 • Relació amb les Administracions Públiques
 • Constitucions de Comunitats i Subcomunidades per zones

null

Oficines

 • Constitucions inicials
 • Legalitzacions llibres oficials. Sol·licituds NIF
 • Alta serveis comuns
 • Gestió administrativa i comptable
 • Cerca industrials i anàlisi de pressupostos
 • Gestió financera. (Obertura C/C bancaris i negociació rebuts).
 • Gestió i seguiments quotes periòdiques i impagats.
 • Manteniments
 • Auditoria serveis comuns, (neteja, assegurances, ascensor, etc.)
 • Assemblees ordinàries i extraordinàries
 • Assessorament jurídic (processos judicials i processos monitoris per a recobrament)

null

Aparcaments

 • Constitucions inicials
 • Manteniments
 • Auditoria serveis comuns (accessos, neta, etc.)
 • Assemblees
 • Assessorament jurídic
 • Gestió administrativa i comptable
 • Cerca inquilins i gestió rotacions

Potser estaves buscant:
Administrador de finques a Lleida, serveis immobiliaris, gestió de comunitats de propietaris, administració de finques, consultors immobiliaris, assessorament immobiliari Lleida.

Sol·licitar informació

Consulta sobre els nostres serveis o demana pressupost sense compromís.