null

Assessorament Legal

 • Assessorament jurídic en tots els aspectes de la Comunitat.
 • Gestions oficials:
  • Sol·licitud de tota mena de llicències.
  • Presentació d’instàncies a organismes oficials.
 • Gestions fiscals, confecció dels models 110,190, 303, 390, 347 etc.

null

Assemblees Ordinàries i Extraordinàries

 • Convocatòria dintre del termini i en la forma escaient a cada copropietari per a la celebració de les Assemblees Ordinàries i/o Extraordinàries.
 • Assistència i direcció de les Juntes amb el corresponent assessorament legal.

null

Llibre d'actes

 • Confecció de l’acta de cada reunió.
 • Enviament de l’acta a tots els propietaris, a través de correu electrònic o bé per correu ordinari.

null

Gestió econòmica

 • Comptabilitat de la Comunitat i moviments bancaris.
 • Obertura de comptes corrents i cerca de les millors condicions financeres (El President i el Secretari tindran signatura en el compte).
 • Càlcul del pressupost anual de la Comunitat, emissió i presentació dels rebuts bancaris per al seu cobrament.

null

Comunicació al propietari

Comunicació més immediata amb el propietari.

A través de l’App per a mòbils “Tucomunidad.com” els enviarem informació rellevant de forma instantània sobre assumptes d’especial importància (notificacions d’avaries, avisos diversos, etc.)

Altres serveis

null

Subministraments, reparacions, sinistres i obres

 • Cerca del millor preu i servei dels diferents subministradors de la Comunitat (energia, combustibles, neteja, assegurances, vigilància, piscina, portes d’accés, etc.) analitzant i comparant les diferents propostes.
 • Sol·licitud de pressupost per a qualsevol mena de reparació o obra que interessi a la Comunitat.
 • Avís, seguiment i control als diferents industrials per les reparacions comunitàries.
 • Gestió i seguiment dels sinistres amb la companyia asseguradora.

null

Impagats i gestió de la morositat

 • Control de la cartera d’impagats.
 • En el moment que algun propietari deixa d’abonar una quota se li reclamarà el pagament mitjançant l’enviament d’un avís, en segon lloc se li reclamarà a través de carta certifica o similar amb justificant de recepció donant-li un període curt per a efectuar el pagament.
 • Acumulació de rebuts impagats, acabat el termini de gràcia la reclamació s’efectuarà a través de la via judicial mitjançant la interposició del Procés Monitori.

null

Despatx 24 hores

 • Accés a través de la nostra pàgina web i de manera individual a la documentació de la Comunitat (actes, pressupostos, pòlisses d’assegurances, etc.)
 • Consulta permanent i accessible en tot moment.
 • Claus d’accés individual a cada propietari.

null

Servei 24 hores

 • Servei 24 hores per a urgències i caps de setmana.
 • Reparacions peremptòries per avaries del subministrament d’aigua, llum, TV, porta pàrquing, etc.

Potser estaves buscant:
Empresa d’administració de finques a Lleida, serveis immobiliaris, gestió de comunitats de propietaris, administració de finques, consultors immobiliaris, assessorament immobiliari Lleida.

Sol·licitar informació

Consulta sobre els nostres serveis o demana pressupost sense compromís.