Els drets i les obligacions del Secretari Administrador

Els drets i les obligacions del Secretari Administrador

Segons la Llei de Propietat Horitzontal el nomenament del Secretari ha de fer-se sempre en Junta General, per simple majoria, tenint en compte que no cap la designació directa pel President en cap cas. Els càrrecs de Secretari podrà ser exercit per qualsevol propietari, així com el d’Administrador si ben si s’opta, com és habitual, per la designació d’una persona aliena a la Comunitat, haurà de tenir la “qualificació professional suficient i legalment reconeguda per exercir aquestes funcions”. Segons una recent sentència del Tribunal Suprem Sala 3ª de 8 de novembre de 2016 fa unes consideracions que indicar la colegiacion obligatòria.

Correspon al Secretari, remetre les actes amb especial cura als absents de la Junta buscant tenir constància de la recepció a l’efecte d’explicar el termini de 30 dies que s’estableix per fer constar la disconformitat. Guarda de llibres d’Actes, certificar els acords, etc.

Uso de cookies

utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación y poder ofrecerte contenidos interesantes. Ahora la Ley obliga a comunicarte que al continuar navegando por nuestro sitio, lo que te agradecemos enormemente, entendemos que aceptas nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies